• Câu hỏi:

  Câu phát biểu nào sau đây không đúng?

  • A. Mắt cận khi không điều tiết thì chùm sáng song song tới sẽ hội tụ trước võng mạc.
  • B. Mắt cận phải đeo kính phân kì để sửa tật.
  • C. Mắt cận có khoảng cách từ mắt tới điểm cực viễn là hữu hạn.
  • D. Mắt cận có điểm cực cận xa mắt hơn so với mắt không tật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Mắt cận có điệm cực cận gần hơn mắt bình thường  D sai

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC