• Câu hỏi:

  Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q = 5.10-9 C, tại một điểm trong chân không cách điện tích một khoảng 10 cm có độ lớn là

  • A. E = 0,450 V/m.
  • B. E = 4500 V/m.  
  • C. E = 2250 V/m.    
  • D. E = 0,225 V/m.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  + Cường độ điện trường tại điểm cách nó một đoạn r: \(E = k\frac{q}{{{r^2}}} = {9.10^9}\frac{{{{5.10}^{ - 9}}}}{{0,{1^2}}} = 4500\,\,V/m.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC