• Câu hỏi:

  Cho một sóng ngang truyền trên một sợi dây có phương trình \(u = 5\cos \left( {25\pi t - \frac{{\pi x}}{{10}}} \right)\)  trong đó x đo bằng cm, t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là

  • A. 1,5 m/s.      
  • B. 2,5 m/s.         
  • C. 3,6 m/s.         
  • D. 0,8 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC