ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một vật dao động điều hoà xung quanh vị trí cân bằng O. Ban đầu vật đi qua O theo chiều dương. Tại thời điểm \({t_1} = \frac{\pi }{{15}}s\) vật chưa đổi chiều chuyển động và tốc độ giảm một nửa so với tốc độ ban đầu. Tại thời điểm \({t_2} = \frac{{3\pi }}{{10}}s\) vật đã đi được 12 cm. Vận tốc ban đầu của vật là

  • A. 20 cm/s. 
  • B. 30 cm/s.  
  • C. 40 cm/s. 
  • D. 25 cm/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 27301

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPTQG

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF