• Câu hỏi:

  Đặt điện áp \(u = {U_0}\cos \left( {\omega t + \frac{\pi }{3}} \right)\,V\) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, cường độ dòng điện trong mạch là \(i = {I_0}\cos \left( {\omega t + \frac{\pi }{2}} \right)A\) . Hệ thức nào dưới đây là đúng?

  • A. \(R = \sqrt 3 \omega C\)
  • B. \(3R = \sqrt 3 \omega C\)
  • C. \(3\omega RC = \sqrt 3 \)
  • D. \(\omega RC = \sqrt 3 \)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Ta có \(\tan \varphi  =  - \frac{{{Z_C}}}{R} \leftrightarrow \tan \left( {\frac{\pi }{3} - \frac{\pi }{2}} \right) =  - \frac{1}{{RC\omega }} \to RC\omega  = \sqrt 3 .\) 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC