• Câu hỏi:

  Các đại lượng nào sau đây là đặc trưng sinh lý của âm?

  • A. Độ cao, âm sắc, cường độ âm.         
  • B. Độ cao, âm sắc, năng lượng sóng âm.
  • C. Tần số, cường độ âm, đồ thị dao động âm
  • D. Độ cao, âm sắc, độ to.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Các đại lượng là đặc trưng sinh lý của âm gồm độ cao, âm sắc, và độ to.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC