• Câu hỏi:

  Đặt điện áp: \(u = 220\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{{5\pi }}{{12}}} \right)V\) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp thì dòng điện qua mạch có biểu thức \(i = 2\sqrt 2 \cos \left( {100\pi t - \frac{\pi }{{12}}} \right)A\) .  Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

   

  • A. 880 W.       
  • B. 440 W. 
  • C. 220 W.       
  • D. \(220\sqrt 2 W\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Công suất tiêu thụ của mạch \(P = UI\cos \varphi  = 220.2\cos \left( { - \frac{{5\pi }}{{12}} + \frac{\pi }{{12}}} \right) = 220\,\,W.\) 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC