ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một khung dây hình vuông mỗi cạnh 5 cm được đặt vuông góc với từ trường có cảm ứng từ 0,08 T. Nếu từ trường giảm đều đến 0 trong thời gian 0,2 s, thì suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung trong thời gian trên bằng

  • A. 8 V.    
  • B. 0,5 mV.               
  • C. 1 mV.      
  • D. 0,04 V.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Suất điện động xuất hiện trong khung dây \({e_c} = \frac{{BS}}{{\Delta t}} = \frac{{0,08.0,{{05}^2}}}{{0,2}} = 1\,\,mV.\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 27305

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPTQG

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON