AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số thay đổi được. Ban đầu tần số của điện áp là f0 thì trong mạch có cộng hưởng điện, nếu sau đó tăng tần số của điện áp thì kết luận nào dưới đây khôngđúng?

  • A. Điện áp hiệu dụng trên điện trở giảm.    
  • B. Hệ số công suất của đoạn mạch giảm.
  • C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện giảm.
  • D. Điện áp hiệu dụng trên tụ điện tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>