• Câu hỏi:

  Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng là 200 V, tần số 50 Hz vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì giá trị cực đại của cường độ dòng điện trong mạch bằng 2A . Độ tự cảm của cuộn cảm là

  • A. 0,45 H.   
  • B. 0,26 H.          
  • C. 0,32 H.  
  • D. 0,64 H.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Cảm kháng của cuộn cảm \({Z_L} = \frac{{{U_0}}}{{{I_0}}} = \frac{{200\sqrt 2 }}{2} = 100\sqrt 2 \,\,\Omega  \to L = 0,45\,\,H.\) 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC