• Câu hỏi:

  Nếu đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm thì

  • A. điện áp ở hai đầu mạch trễ pha hơn dòng điện qua mạch một lượng 0,5π.
  • B. cường độ dòng điện hiệu dụng tỉ lệ thuận với độ tự cảm của mạch.
  • C. công suất tiêu thụ và hệ số công suất của mạch đều bằng 0.
  • D.  cảm kháng của mạch tỉ lệ thuận với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  + Với đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm thuần thì công suất và hệ số công suất của đoạn mạch đều bằng 0.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC