ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một chất điểm tham gia hai dao động điều hòa cùng phương \({x_1} = 5\sqrt 3 \cos \left( {10t + \frac{\pi }{2}} \right)\,cm\) và \({x_2} = 5\cos \left( {10t + \pi } \right)\,cm\). Tốc độ lớn nhất của chất điểm là

  • A. \(100\sqrt 2 \,cm/s\)
  • B. 100π cm/s.
  • C. 100 cm/s.
  • D. \(100\sqrt 3 \,cm/s\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 27308

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPTQG

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON