• Câu hỏi:

  Đặt một vật phẳng nhỏ vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì có tiêu cự 60 cm, trước thấu kính và cách thấu kính 60 cm. Ảnh của vật nằm

  • A. sau thấu kính, cách thấu kính 15 cm.   
  • B. sau thấu kính, cách thấu kính 30 cm.
  • C. trước thấu kính, cách thấu kính 15 cm.  
  • D.  trước thấu kính, cách thấu kính 30 cm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC