• Câu hỏi:

  Tốc độ truyền sóng cơ trong môi trường

  • A. phụ thuộc vào chu kỳ sóng
  • B. phụ thuộc vào tần số sóng.
  • C. phụ thuộc vào bước sóng.
  • D. bản chất môi trường truyền sóng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  + Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc vào bản chất của môi trường truyền sóng.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC