• Câu hỏi:

  Trong dao động điều hòa của một con lắc đơn dao động nhỏ thì

  • A. tại vị trí biên lực căng nhỏ nhất, gia tốc lớn nhất.
  • B. tại vị trí cân bằng lực căng nhỏ nhất, gia tốc lớn nhất.
  • C. tại vị trí cân bằng lực căng nhỏ nhất, gia tốc nhỏ nhất.
  • D. tại vị trí biên lực căng nhỏ nhất, gia tốc nhỏ nhất.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + Trong dao đông điều hòa của con lắc đơn, tại vị trí biên lực căng dây nhỏ nhất và gia tốc có độ lớn lớn nhất

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC