AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho dãy kim loại: Na, Ba, Al, K, Mg. Số kim loại trong dãy phản ứng với lượng dư dung dịch FeCl3 có tạo kết tủa là:

  • A. 4.
  • B. 2.
  • C. 3.
  • D. 5.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Các kim loại: Na, Ba, K.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>