YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho các chất: (1) NaCl; (2) Na2CO3; (3) BaCl2; (4) Ca(OH)2; (5) Na3PO4; (6) Na2SO4. Những chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là:

  • A. (1), (2), (3).
  • B. (2); (4). 
  • C. (2); (4); (6). 
  • D. (2); (4); (5).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1629

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF