YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho 26 gam hỗn hợp chất rắn A gồm Ca, MgO, Na2O tác dụng hết với dung dịch HCl 1M (vừa đủ) thu được dung dịch A trong đó có 23,4 gam NaCl. Giá trị của V là: 

  • A. 0,09.
  • B. 1,02.
  • C. 0,72.
  • D. 1,08.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Bảo toàn nguyên tố Na:

  \({n_{N{a_2}O}} = \frac{{{n_{NaCl}}}}{2} = 0,2\,mol \Rightarrow {n_{Ca}} + {n_{MgO}} = \frac{{{m_A} - 62{n_{N{a_2}O}}}}{{40}} = 0,34\,mol\)

  - Cho A tác dụng với HCl thì: \({n_{HCl}} = 2({n_{N{a_2}O}} + {n_{Ca}} + {n_{MgO}}) = 1,08\,mol \Rightarrow {V_{HCl}} = \frac{{1,08}}{1} = 1,08lit\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA