YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (điều kiện tiêu chuẩn) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

  • A. 14,775
  • B. 9,850
  • C. 29,550
  • D. 19,700

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\\ n_{CO_{2}} = 0,15 \ mol; \ n_{OH^-} =0,15 + 2.0,1=0,35 \ mol \\ \Rightarrow \frac{n_{OH^-} }{n_{CO_{2}}} > 2 \\ \Rightarrow n_{CO_{3}^{2-}} = n_{CO_{2}} = 0,15 \ mol\)
               Ba2+  +  CO32- → BaCO3 \(_{\downarrow }\)
               0,1         0,15       0,1  mol       
  ⇒ m = 197.0,1 = 19,7 g 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1640

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF