AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Hấp thụ hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (điều kiện tiêu chuẩn) vào dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và 0,1 mol Ba(OH)2 thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là:

  • A. 14,775
  • B. 9,850
  • C. 29,550
  • D. 19,700

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\\ n_{CO_{2}} = 0,15 \ mol; \ n_{OH^-} =0,15 + 2.0,1=0,35 \ mol \\ \Rightarrow \frac{n_{OH^-} }{n_{CO_{2}}} > 2 \\ \Rightarrow n_{CO_{3}^{2-}} = n_{CO_{2}} = 0,15 \ mol\)
               Ba2+  +  CO32- → BaCO3 \(_{\downarrow }\)
               0,1         0,15       0,1  mol       
  ⇒ m = 197.0,1 = 19,7 g 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>