YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho 7,1 gam hỗn hợp gồm một kim loại kiềm X và một kim loại kiềm thổ Y tác dụng với lượng dư dung dịch HCl loãng thu được 5,6 lít khí. Hai kim loại X, Y có thể là:

  • A. K và Ba    
  • B. K và Ca.   
  • C. Na và Mg.   
  • D. Li và Be. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi nguyên tử khối trung bình của hai kim loại là A, tổng số mol là n, hoá trị trung bình là x ( 1 < x < 2)

  Từ các phản ứng ta có: An = 7,1 và xn = 0,5

  Vậy: 14,2 < A < 28,4

  Chỉ có cặp Na và Mg thoả mãn

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117568

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON