YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?

  • A. Na
  • B. Ba
  • C. Ca
  • D. Cu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1628

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF