YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để phân biệt dung dịch CaCl2 với dung dịch NaCl, người ta dùng dung dịch:

  • A. KNO3
  • B. Na2CO3
  • C. NaNO3
  • D. HNO3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 (kết tủa trắng) + 2NaCl

  *Hiện tượng : Xuất hiện kết tủa trắng là CaCl2. Dung dịch còn lại là NaCl

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA