AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dung dịch nào dưới đây dùng để phân biệt dung dịch KCl với dung dịch K2SO4?

  • A. HCl
  • B. NaOH
  • C. H2SO4.
  • D. BaCl2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  K2SO4 + BaCl2 tạo kết tủa BaSO4
  Còn KCl không phản ứng với BaCl2

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>