YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Hấp thu hoàn toàn 4,48 lít khí CO­2 (ở đkc) vào 500ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,1M và Ba(OH)2 0,25M, sinh ra m gam kết tủa. Giá trị m là  

  • A. 19,70.
  • B. 17,73.
  • C. 9,85.
  • D. 11,82.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  nNaOH = 0,05

  nBa(OH)2 = 0,125

  OH- = 0,3 mol

  nCO2 = 0,2 mol

  \(1<\frac{nOH^-}{nCO_2}<2\Rightarrow 2m'\)

  \(nCO_3^{2-}=nOH^--nCO_2=0,1mol\)

  \(Ba^{2+}+CO_3^{2-}\rightarrow BaCO_3 \downarrow\)

  0,125>0,1

  \(m \downarrow=19,7(g)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA