YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hoà tan 46 gam một hỗn hợp Ba và hai kim loại kiềm A, B thuộc hai chu kì kế tiếp nhau vào nước thu được dung dịch C và 11,2 lít khí (đktc). Nếu thêm 0,18 mol Na2SO4 vào dung dịch C thì dung dịch sau phản ứng vẫn chưa kết tủa hết Ba. Nếu thêm 0,21 mol Na2SO4 vào dung dịch C thì dung dịch sau phản ứng còn dư Na2SO4. A và B là:

  • A. Li và Na.    
  • B. Na và K.  
  • C. K và Rb.    
  • D. Rb và Cs.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi nguyên tử khối trung bình của hai kim loại là X, tổng số mol là a.

  Số mol của Ba là b

  Ta có : Xa + 137b = 46

  Khi tác dụng với nước thu được khí: 0,5a + b = 0,5

  Vì 0,18 < b < 0,21

  Vậy : 0,58 < a < 0,64 và 17,23 < Xa < 21,34

  Suy ra 26,92 < X < 36,79

  Vậy hai kim loại là Na và K

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117576

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON