YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho 2,22 gam hỗn hợp kim loại gồm K, Na và Ba vào nước được 500ml dung dịch X có pH = 13. Cô cạn dung dịch X được m gam chất rắn. m là:

  • A.

   4,02     

  • B.

   3,42

  • C. 3,07   
  • D. 3,05

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có pH = 13 ⇒ pOH = 14 – 13 = 1 ⇒ [OH-] = 0,1 M ⇒ nOH-= 0,1. 0,5 = 0,05 mol

  Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng:

  Ta có: mbazơ = mkim loại + mOH- = 2,22 + 0,05. 17 = 3,07 g

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 117575

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON