YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho một mẫu hợp kim Na-Ca-K tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 7,84 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 1,4M cần dùng để trung hoà dung dịch X là:

  • A. 125ml
  • B. 175ml
  • C. 500ml
  • D. 250ml

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tổng quát:
  X + H2O → XOH + ½ H2
  2XOH + H2SO4 → X2SO4 + H2O
  \(\\ \Rightarrow n_{H_{2}SO_{4}} = n_{H_{2}} = 0,35 \ mol \\ \Rightarrow V_{dd \ axit} = 0,25 \ lit = 250 \ ml\)

  RANDOM

Mã câu hỏi: 1638

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA