YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho một mẫu hợp kim Na-Ca-K tác dụng với nước (dư), thu được dung dịch X và 7,84 lít H2 (ở đktc). Thể tích dung dịch axit H2SO4 1,4M cần dùng để trung hoà dung dịch X là:

  • A. 125ml
  • B. 175ml
  • C. 500ml
  • D. 250ml

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Tổng quát:
  X + H2O → XOH + ½ H2
  2XOH + H2SO4 → X2SO4 + H2O
  \(\\ \Rightarrow n_{H_{2}SO_{4}} = n_{H_{2}} = 0,35 \ mol \\ \Rightarrow V_{dd \ axit} = 0,25 \ lit = 250 \ ml\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1638

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF