YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:
  X1 + H2 X2 + X3 + H2
  X2 + X4 → BaCO3↓ + K2CO3 + H2O
  Chất X1, X4 lần lượt là:

  • A. KHCO3; Ba(OH)2.
  • B. NaHCO3; Ba(OH)2.
  • C. NaCl; Ba(HCO3)2.
  • D. KCl; Ba(HCO3)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dựa vào phản ứng đầu tiên ⇒ X1 là muối Clorua của kim loại kiềm
  ⇒ X2 là NaOH hoặc KOH (theo đáp án)
  Vì theo phản ứng thứ 2 thì có K+ và Ba2+ ⇒ X2 và X4 là hợp chất của K và Ba

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1633

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF