YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:
  X1 + H2 X2 + X3 + H2
  X2 + X4 → BaCO3↓ + K2CO3 + H2O
  Chất X1, X4 lần lượt là:

  • A. KHCO3; Ba(OH)2.
  • B. NaHCO3; Ba(OH)2.
  • C. NaCl; Ba(HCO3)2.
  • D. KCl; Ba(HCO3)2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Dựa vào phản ứng đầu tiên ⇒ X1 là muối Clorua của kim loại kiềm
  ⇒ X2 là NaOH hoặc KOH (theo đáp án)
  Vì theo phản ứng thứ 2 thì có K+ và Ba2+ ⇒ X2 và X4 là hợp chất của K và Ba

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 1633

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Kim loại kiềm, Kiềm thổ, Nhôm

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON