YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập C2 trang 18 SGK Vật lý 7

Giải bài C2 tr 18 sách GK Lý lớp 7

Bố trí thí nghiệm như hình 6.2. Đặt gương phẳng thẳng đứng trên mặt bàn. Quan sát ảnh của cái bàn phía sau lưng. Dùng phấn đánh dấu hai điểm xa nhất P và Q ở phía hai đầu bàn có thể nhìn thấy trong gương.

PQ là bề rộng vùng nhìn thấy của gương phẳng.

ADSENSE

Gợi ý trả lời Bài tập C2

 Tiến hành thí nghiệm xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng trên lớp.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

 
Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập C2 trang 18 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON