ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 7 Bài 6 TH Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng

YOMEDIA

Câu hỏi trắc nghiệm (12 câu):

  • A. d = d’
  • B. d > d'
  • C. d < d’
  • D. Không so sánh được vì ảnh là ảo, vật là thật.
  • A. Hứng được trên màn và lớn bằng vật.
  • B. Không hứng được trên màn
  • C. Không hứng được trên màn và lớn bằng vật
  • D. Cách gương một khoảng bằng khoảng cách từ vật đến gương.
   
   
 • Câu 3:

  Một người cao 1,7m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách gương 1,5m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu? 

  • A. 1,5m  
  • B. 1,25m
  • C. 2,5m    
  • D. 1,7m
 • Câu 4:

  Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 3m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu? 

  • A. 3m 
  • B. 1,25m
  • C. 1,5m 
  • D. 1,6m
  • A. ảnh của một vật qua gương phẳng luôn luôn nhỏ hơn vật
  • B. ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng có thể lớn hơn vật tùy thuôc vào vị trí đặt vật trước gương
  • C. nếu đặt màn ở một vị trí thích hợp, vật ở trước gương, ta có thể hứng được ảnh của vật tạo bởi gương phẳng
  • D. ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng luôn có kích hước bằng vật
 • Câu 6:

  Cho điểm sáng S trước gương phẳng, cách gương một khoảng 40cm. Ảnh S’ của S tạo bởi gương phẳng nằm cách gương một khoảng là 

  • A. 80cm   
  • B. 60cm
  • C. 40cm  
  • D. 20cm
  • A. Gương phẳng là phần mặt phẳng nhẵn phản xạ hầu như hoàn toàn ánh sáng chiếu tới
  • B. Chùm tia tới gương phẳng là chùm hội tụ thì chùm phản xạ cũng hội tụ
  • C. Chùm tia tới gương phẳng là chùm phân kì thì chùm phản xạ cũng phân kì
  • D. Chùm tia tới gương phẳng là chùm hội tụ thì chùm phản xạ phân kì và ngược lại
 • Câu 8:

  Nếu dùng một cái đèn pin chiếu một chùm sáng song song vào gương phẳng thì chùm sáng phản xạ sẽ là chùm nào trong các chùm sau? 

  • A. Song song
  • B. Phân kì
  • C. Hội tụ
  • D. Không có trùm phản xạ trở lại
  • A. Ảnh thật, cùng chiều và nhỏ hơn vật
  • B. Ảnh thật cùng chiều và bằng vật, đối xứng nhau qua gương
  • C. Ảnh ảo, cùng chiều, bằng vật, đối xứng nhau qua gương
  • D. Ảnh ảo, ngược chiều, lớn hơn vật
  • A. Ánh sáng truyền trong môi trường chân không 
  • B. Ánh sáng truyền đi trong một bản thủy tinh trong suốt
  • C. Ánh sáng truyền từ bóng đèn đến mắt ta 
  • D. Ánh sánh truyền từ không khí vào thau nước
  • A. Bóng tối, nguồn sáng
  • B. vật sáng, nguồn sáng
  • C. Bóng nửa tối ,  một phần
  • D. Bóng tối,  vật sáng
 • Câu 12:

  Theo định luật phản xạ ánh sáng: 

  • A. Góc phản xạ bằng góc tới 
  • B. Pháp tuyến là đường phân giác của góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới
  • C. Tia phản xạ và tia tới đối xứng nhau qua pháp tuyến 
  • D. Cả A, B, C đều đúng
 

 

 

YOMEDIA
1=>1