YOMEDIA

Bài tập 6 Bài 30 trang 87 SGK Vật lý 7

Giải bài 6 Bài 30 tr 87 sách GK Lý lớp 7

Có năm nguồn điện loại 1,5V; 3V; 6V; 9V; 12V và hai bóng đèn giống nhau đều ghi 3V. Cần mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào một trong năm nguồn điện trên. Dùng nguồn điện nào là phù hợp nhất? Vì sao?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 6

Dùng nguồn 6V trong số các nguồn là thích hợp nhất vì:

 • Hiệu điện thế trên mỗi bóng đèn là 3V (để đèn sáng bình thường), khi mắc nối tiếp hai bóng đèn đó, hiệu điện thế tổng cộng là 6V.

  • Có thể mắc với nguồn điện 1,5V hoặc 3V, nhưng hai bóng đèn sáng yếu.

  • Không thể mắc với nguồn điện 9V hay 12V vì một hoặc cả hai bóng đèn sẽ cháy dây tóc.

-- Mod Vật Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 6 Bài 30 trang 87 SGK Vật lý 7 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Anh

  1.Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn thì ta mắc:
  A.Mắc Ampe kế song song với bóng đèn đó                        B.Vôn kế nối tiếp với bóng đèn

  C.Mắc Ampe kế nối tiếp với bóng đèn                                   D.Vôn kế song song với hai đầu bóng đèn

  2.Vật nào dưới đây là vật dẫn điện:

  A.Thanh gỗ khô        B.Ly thủy tinh        C.Cục sứ        D.Ruột bút chì

  Giúp mình nhanh nha....ngaingung

  Theo dõi (0) 29 Trả lời
 • Nguyễn Thanh Trà

  Cho mạch điện gồm:1 nguốn điện 2 pin nối tiếp; khóa K đóng;2 đèn Đ1,DD2 mắc nối tiếp nhau

  a.vẽ sơ đồ mạch điện?vẽ chiều dòng điện

  b.cho cường độ dòng điệnchạy qua đèn Đ1 là I1 =1.5.hỏi cường độ dòng điện qua đèn Đ2 là I2 và I toàn mạch là bao nhiêu

  c, cho hiệu điện thế giữa 2 đầu đèn Đ2 là U2 = 3V, hiệu điện thế toàn mạch U=10V hỏi hiệu điện thế giữa 2 đâu đen Đ1 là bao nhiêu 

  Theo dõi (0) 29 Trả lời
 • Thùy Trang

  Một bóng đèn dây tóc giá 3 500 đồng, có công suất 75W, thời gian thắp sáng tối đã 1 000 giờ. Một bóng đèn compac (compact fluorescent lamp, hình 19.3) giá 60 000 đồng, công suất 15W, có độ sáng bằng bóng đèn dây tóc nói trên, thời gian thắp sáng tối đa 8 000 giờ.

  + Tính điện năng sử dụng của mỗi loại bóng đèn trên trong 8 000 giờ.

  + Tính toàn bộ chi phí (tiền mua bóng điện và tiền điện phải trả) cho việc sử dụng mỗi loại bóng đèn này trong 8 000 giờ, nếu giá 1kW.h là 700 đồng.

  + Sử dụng loại bóng đèn nào có lợi hơn ? Vì sao?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Tran Chau

  cho mạch điện gồm 1 nguồn điện 2 pin nối tiếp, khóa k đóng, 2 đèn Đ1 và Đ2 mắc nối tiếp nhau

  a) vẽ sơ đồ mạch điện? biểu diễn chiều dòng điện?

  b)Cho cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ1 là I1=1.5A. Hỏi cường độ dòng điện chạy qua đèn Đ2 và I2 và I toàn mạch là bao nhiêu?

  C)Cho hiệu điện thế giữa hai đầu đèn DD2 là U2=3V. Hiệu điện thế toàn mạch Utm=10v.Hỏi hiệu điện thế giữa hai đầu Đ1 là bao nhiêu?

  D)Nếu tháo một trong 2 đèn thì đèn còn lại sáng bình thường không? vì sao?

  Theo dõi (0) 31 Trả lời
 • Lê Nhật Minh

  Cho mạch điện gồm : 1 nguồn điện 2 pin nối tiếp; khóa K đóng ; 2 đèn Đ1; Đ2 mắc nối tiếp nhau 

  a) Vẽ sơ đồ mạch điệ ? vẽ ciều dồng điện 

  b) Cho cường dộ dòng điện chạy qua đén Đ1 là I1 = 1,5A.Hỏi cường độ dòng điện qua đèn Đ2 là I2 và I toàn mach là bao nhiêu

  c) Cho hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ2 là U2 = 3V,hiệu điện thế toàn mạch Utm = 10V.Hỏi hiệu điện thế giữa hai đầu đèn Đ1 là bao nhiêu ?

  d) Nếu tháo một trong hai đèn thì đèn còn lại có sáng bình thườn không ? Tại sao ?

  Theo dõi (0) 27 Trả lời
 • Lê Bảo An

  Vẽ sơ đồ mạch điện gồm: 

  + Các dây dẫn.

  + 2 pin

  + 3 bóng đèn.

  + 2 khóa:

  -Khi khóa 1 đóng, khóa 2 mở thì chỉ đén 3,2 sáng.

  -Khóa 1 mở, khóa 2 đóng thì đèn 1 sáng.

  - Khóa 1, khóa 2 đóng thì 3 đèn đều không sáng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Thị Thanh

  cho mạch điện như hình vẽ . biết hiệu điện thế giữa Đ2 và Đ3 là I2=1ampe,I3=1,5ampe.

  a) hãy xác định hiệu điện thế ở 2 đầu bóng đèn 3 và giữa 2 điểm A,B ?

  b) cường độ dòng điện I1 qua Đ1 và I ampe qua đoạn mạch AP bằng bao nhiêu ?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Dương Minh Tuấn

  Giúp vs

  Cho các dụng cụ điện gồm 1 nguồn điện 2 pin, bóng đèn, 1 công tắc

  a,Vẽ sơ đồ mạch điện kín vs công tắc đóng

  b, Vẽ sđ mạch điện gồm những dụng cụ điện như trên và mắc thêm 1 ampe kế đo cường độ dòng điện

  c, Vẽ sd mạch điện gồm những dụng cụ điện như câu b và mcs thêm 1 vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2 đầu bóng đèn

  Giúp tớ mai kt rồi

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • hi hi

  Mỗi ntử oxi có 8 electron xung quanh hạt nhân. biết (-e) là điện tích của một electron:

  a)hạt nhân ntử oxi có điện tích là bao nhiêu? Vì sao?

  b) nếu ntử mất bớt 2 electron thì điện tích hạt nhân có đổi k? lúc đó ntử oxi mang điện tích gì?

   

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • thanh duy

  Câu 2: Có 5 nguồn điện loại: 2V, 3V, 6V, 9V,12V và 2 bóng đèn giống nhau ghi  3V. Cần mắc nối tiếp hai bóng đèn này vào một trong năm nguồn điện trên. Dùng nguồn 
  nào hợp nhất? Vì sao? 

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Mai Anh

  Cường độ dòng điện cho biết gì ? Đơn vị đo ? dụng cụ đo ? 

  Theo dõi (0) 2 Trả lời
 • Thùy Nguyễn

  a) Vẽ sơ đồ mạch điện kín gồm 1 nguồn điện 2 pin, 2 bóng đèn giống nhau mắc song song, 1 công tắc dùng để đóng cắt cho cả mạch và 1 Ampe kế đo cường độ dòng điện trong mahj chính, 1 Vôn kế đo hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch song song.
  b) Đóng công tắc, Ampe kế chỉ I = 0,5A và dòng điện qua đèn 1 là I1 = 0,24A. Tính cường độ dòng điện chạy qua đèn 2
  c) Nếu Vôn kế chỉ 6V thì hiệu điện thế giữa 2 đầu mỗi đèn là bao nhiêu? Tại sao ?
       _____ Giúp mk với ạ _____        oho

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Bin Nguyễn

  Trên một bóng đèn có ghi 6V. Khi đặt hai đầu bóng đèn vào HĐT U1=13V thì dòng điện qua đèn có cường độ I1, khi đặt đèn vào HĐT U2=5V thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ là I2.

  a, So sánh I1 và I2? Giải thích?

  b, Phải mắc đèn vào HĐT bao nhiêu để đèn sáng bình thường? Vì sao?

  Mình cảm ơn.

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Tại sao quần áo may bằng vải len mau dơ hơn các loại vải khác? Tại sao quần áo mới vừa ủi xong ta cảm giác như dính vào da thịt ta?

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA