YOMEDIA
IN_IMAGE

Bài tập 4 trang 203 SGK Vật lý 12

Giải bài 4 tr 203 sách GK Lý lớp 12

Xét phản ứng.

\(_{1}^{2}\textrm{H}\) +  →  + 

a) Xác định năng lượng tỏa ra bởi phản ứng đó (tính ra MeV và ra J)

b) Tính khối lượng đơteri cần thiết để có thể thu được năng lượng nhiệt hạch tương đương với năng lượng tỏa ra khi đốt 1kg than.

Cho biết: \(\small \dpi{100} _{1}^{2}\textrm{H}= 2,0135 u\) 

              \(_{2}^{3}\textrm{He} = 3,0149 u\)

              \(_{0}^{1}\textrm{n}= 1,0087 u\) 

Năng lượng tỏa ra khi đốt 1 kg than là 30 000kJ

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Nhận định và phương pháp: 

Bài 4 cho ta giá trị khối lương các nguyên tử trong phản ứng hạt nhân và yêu cầu tính năng lượng tỏa ra của phản ứng ( câu a) và khối lượng đơteri cần thiết trong phản ứng ( câu b).

Cách giải :

 • Ta tiến hành giải bài này theo các bước như sau

  • Bước 1: Tính \(W_{tỏa}\)

  • Bước 2: Cho năng lượng tỏa ra → tìm số phản ứng xảy ra tương ứng với phần năng lượng đó.

  • Bước 3: Tính năng lương của mỗi phản ứng.

  • Bước 4: Tính khối lượng đơteri cần trong phản ứng.

Lời giải: 

 • Áp dụng phương pháp trên để giải bài 8 như sau: 

 • Ta có :

Câu a:

Wtỏa = 0,0034.931,5 = 3,167 MeV = 3,167.1,6.10-13 J

Câu b:

Đốt 1kg than cho 3.107 J, tương đương với năng lượng tỏa ra bởi :

 ≈ 6.1019 phản ứng

Mỗi phản ứng cần:

              2.2,0135 u = 4,027.1,66055.10-27 kg

Vậy khối lượng đơteri cần là:

              6.1019.4,027.1,66055.10-27 kg ≈ 40.10-8 kg.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 4 SGK

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 203 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON