YOMEDIA

Bài tập 2 trang 203 SGK Vật lý 12

Giải bài 2 tr 203 sách GK Lý lớp 12

So sánh (định tính) phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch về các đặc điểm:

a) nhiên liệu phản ứng;

b) điều kiện thực hiện;

c) năng lượng tỏa ra ứng với cùng một khối lượng nhiên liệu;

ADSENSE

Gợi ý trả lời bài 2

So sánh (định tính) giữa phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch theo yêu cầu:

Câu a: 

Nhiên liệu cho phản ứng nhiệt hạch dồi dào hơn.

Câu b: 

Điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch khó khăn hơn.

Câu c: 

Với cùng một khối nhiên liệu thì năng lượng tỏa ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn nhiều so với phản ứng phân hạch.

 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 2 SGK

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 2 trang 203 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Lan Anh

  Em có một câu hỏi muốn nhờ mọi người giúp đỡ ạ. Em cảm ơn rất nhiều ạ.

  Bắn hạt đơtơri \(_{1}^{2}\textrm{D}\)có động năng 23,5 MeV vào hạt \(_{1}^{3}\textrm{T}\) đứng yên, phản ứng hạt nhân xảy ra theo phương trình sau: \(_{1}^{2}\textrm{D} + _{1}^{3}\textrm{T}\rightarrow _{2}^{4}\textrm{He} + n + 17,5 MeV\) . Hai hạt sinh ra bay theo hướng vuông góc nhau. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u gần bằng số khối. Động năng của hạt heli và nơtron lần lượt bằng

  A. 2 MeV và 39 MeV.

  B. 39 MeV và 2 MeV.

  C. 24 MeV và 23 MeV.

  D. 23 MeV và 24 MeV.

  Theo dõi (0) 3 Trả lời

 

YOMEDIA