ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 2 trang 289 SGK Vật lý 12 nâng cao

Bài tập 2 trang 289 SGK Vật lý 12 nâng cao

Phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch là hai phản ứng hạt nhân trải ngược nhau vì.

    A. Một phản ứng tỏa và một phản ứng thu năng lượng.

    B. Một phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thấp, phản ứng kia ở nhiệt độ cao.

    C. Một phản ứng là tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn, phản ứng kia là sự vỡ một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn.

    D. Một phản ứng diễn biến rất chậm, phản ứng kia rất nhanh. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Phản ứng nhiệt hạch và phản ứng phân hạch là hai phản ứng hạt nhân trải ngược nhau vì một phản ứng là tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn, phản ứng kia là sự vỡ một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn.

Chọn đáp án C.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 289 SGK Vật lý 12 nâng cao HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1