ON
YOMEDIA

Trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 39 Phản ứng nhiệt hạch

Bài tập trắc nghiệm Vật lý 12 Bài 39 về Phản ứng nhiệt hạch online đầy đủ đáp án và lời giải giúp các em tự luyện tập và củng cố kiến thức bài học.

VDO.AI

Câu hỏi trắc nghiệm (10 câu):

  • A. 3,167 MeV và 3,167.1,6.\(10^{-13}\) J
  • B. 4,167 MeV và 3,167.1,6.\(10^{-13}\) J
  • C. 3,167 MeV và 3,167.1,6.\(10^{-14}\) J
  • D. 3,167 MeV và 3,167.1,6.\(10^{-15}\) J
 • Câu 2:

  Cho phản ứng hạt nhân: \(_{1}^{2}D + \ _{1}^{3}T \rightarrow \ _{2}^{4}He+X+17,6MeV\)

  Tính năng lượng toả ra từ phản ứng trên khi tổng hợp được 2g Hêli. 

   

  • A. \(52,976.10^{24}MeV\)
  • B. \(52,976.10^{23}MeV\)
  • C. \(52,976.10^{25}MeV\)
  • D. \(529,76.10^{23}MeV\)
   
   
 • Câu 3:

  Cho phản ứng: \(_{1}^{2}H + \ _{1}^{3}H \rightarrow \ _{2}^{4}He+_{0}^{1}\textrm{n}\)+ 17,6 MeV.

  Tính năng lượng tỏa ra khi tổng hợp được  1 gam khí heli.

   

  • A. \(4,24.10^{15}J\)
  • B. \(4,24.10^{13}J\)
  • C. \(4,24.10^{12}J\)
  • D. \(4,24.10^{11}J\)
 • Câu 4:

  Cho phản ứng hạt nhân : \(_{4}^{9}\textrm{Be}+_{1}^{1}\textrm{H}\rightarrow _{2}^{4}\textrm{He}+ _{3}^{6}\textrm{Li}\)

   Hãy cho biết đó là phản ứng tỏa năng lượng hay thu năng lượng. Xác định năng lượng tỏa ra hoặc thu vào. Biết \(m_{Be}\) = 9,01219 u; \(m_p\) = 1,00783 u; \(m_{Li}\) = 6,01513 u; \(m_X\) = 4,0026 u; 1u = 931 MeV/c2

  • A. 2,132MeV
  • B. 4,264 J
  • C. 4,264MeV
  • D. 2,132J
  • A. Tỏa một nhiệt lượng lớn.    
  • B. Cần một nhiệt độ rất cao mới thực hiện được    
  • C. Hấp thụ một nhiệt lượng lớn.
  • D. Trong đó, hạt nhân của các nguyên tử nung chảy thành các nuclon.        
 • Câu 6:

  Tính năng lượng tỏa ra khi hai hạt nhân 12D tổng hợp thành hạt nhân 24He. Biết năng lượng liên kết riêng của hạt nhân 12D là 1,1 MeV/nuclôn và của 24He là 7 MeV/nuclôn 

  • A. 11,2 MeV   
  • B. 23,6 MeV
  • C. 32,3 MeV  
  • D. 18,3 MeV
  • A.  tạo ra năng lượng lớn hơn nhiều lần với cùng một khối lượng tham gia phản ứng
  • B. nguồn nhiên liệu có nhiều trong tự nhiên
  • C. ít gây ô nhiễm môi trường
  • D. cả A, B và C
  • A. nhiệt độ cao tới hàng chục triệu độ
  • B. thời gian duy trì nhiệt độ cao phải đủ lớn
  • C. mật độ hạt nhân phải đủ lớn
  • D. khối lượng các hạt nhân phải đạt khối lượng tới hạn
  • A. các hạt nhân có động năng lớn, thắng lực đẩy Cu – lông giữa chúng.
  • B. các hạt nhân có động năng lơn, thắng lực hấp dẫn giữa chúng.
  • C. các êlectron bứt khỏi nguyên tử
  • D. phá vỡ hạt nhân của các nguyên tử để chúng thực hiện phản ứng.
  • A. Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng hạt nhân do sự kết hợp của hai hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn 
  • B. Phản ứng nhiệt hạch tỏa năng lượng nhỏ hơn nhiều so với phản ứng phân hạch.
  • C. Phản ứng nhiệt hạch là nguồn năng lượng chính của Mặt Trời. 
  • D.  Sự nổ của bom khinh khí là phản ứng nhiệt hạch kiểm soát được.
 

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 809_1633914298.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/ma-tk-vip/?utm_source=hoc247net&utm_medium=PopUp&utm_campaign=Hoc247Net
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)