ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 39.1 trang 116 SBT Vật lý 12

Giải bài 39.1 tr 116 sách BT Lý lớp 12

Phản ứng nhiệt hạch là

A. Phản ứng phân rã phóng xạ.

B. Phản ứng phân hạch.

C. Phản ứng tổng hợp hạt nhân.

D. Phản ứng hạt nhân tự phát.

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Chọn đáp án C.

Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng tổng hợp hạt nhân. 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.1 trang 116 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
 • Van Tho

  Câu này khó quá mọi người ơi. Giúp mình làm bài này với ạ.

  Xét phản ứng nhiệt hạch: \(_{1}^{2}\textrm{D} + _{1}^{3}\textrm{T} \rightarrow _{2}^{4}\textrm{He} + _{0}^{1}\textrm{n} + 18 MeV\). Biết năng lượng liên kết riêng các hạt \(_{1}^{2}\textrm{H}\) và \(_{1}^{3}\textrm{H}\) lần lượt là 1,11 MeV/nuclôn và 2,83 MeV/nuclôn. Năng lượng liên kết riêng của hạt \(_{2}^{4}\textrm{He}\) bằng

  A. 7,81 MeV/nuclôn.

  B. 7,18 MeV/nuclôn.

  C. 7,26 MeV/nuclôn.

  D. 7,88 MeV/nuclôn.

  Theo dõi (0) 9 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1