YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 39.1 trang 116 SBT Vật lý 12

Giải bài 39.1 tr 116 sách BT Lý lớp 12

Phản ứng nhiệt hạch là

A. Phản ứng phân rã phóng xạ.

B. Phản ứng phân hạch.

C. Phản ứng tổng hợp hạt nhân.

D. Phản ứng hạt nhân tự phát.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Phản ứng nhiệt hạch là phản ứng tổng hợp hạt nhân. 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.1 trang 116 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON