YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 39.6 trang 117 SBT Vật lý 12

Giải bài 39.6 tr 117 sách BT Lý lớp 12

Trong các nhà máy điện hạt nhân thì

A. năng lượng của phản ứng phân hạch được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

B. năng lượng của phản ứng nhiệt hạch được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

C. năng lượng của phản ứng phân hạch được biến thành nhiệt năng, rồi thành cơ năng và sau cùng thành điện năng.

D. năng lượng của phản ứng nhiệt hạch được biến đổi thành nhiệt năng, rồi thành cơ năng và sau cùng thành điện năng.

ANYMIND360

Hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C.

Trong các nhà máy điện hạt nhân thì năng lượng của phản ứng phân hạch được biến thành nhiệt năng, rồi thành cơ năng và sau cùng thành điện năng.

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.6 trang 117 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • My Hien

  a)\({}_3^7Li + {}_1^1H \to {}_2^4He + {}_2^4He\)

  b)\({}_1^2H + {}_2^3He \to {}_1^1H + {}_2^4He\)

  c)\({}_3^6Li + {}_1^2H \to {}_2^4He + {}_2^4He\)

  d)\({}_3^6Li + {}_1^1H \to {}_2^3He + {}_2^4He\)

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Nguyễn Xuân Ngạn

  A. năng lượng của phản ứng phân hạch được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

  B. năng lượng của phản ứng nhiệt hạch được biến đổi trực tiếp thành điện năng.

  C. năng lượng của phản ứng phân hạch được biến thành nhiệt năng, rồi thành cơ năng và sau cùng thành điện năng.

  D. năng lượng của phản ứng nhiệt hạch được biến đổi thành nhiệt năng, rồi thành cơ năng và sau cùng thành điện năng.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Trần

  A. phản ứng nhiệt hạch xảy ra ở nhiệt độ rất cao.

  B. mỗi phản ứng nhiệt hạch tỏa ra một năng lượng lớn hơn năng lượng mà mỗi phản ứng phân hạch tỏa ra.

  C. cùng một lượng nhiên liệu của phản ứng nhiệt hạch tỏa ra một năng lượng lớn hơn năng lượng mà cùng một lượng nhiên liệu của phản ứng phân hạch tỏa ra.

  D. các hạt nhân tham gia vào phản ứng nhiệt hạch “nhẹ” hơn các hạt nhân tham gia vào phản ứng phân hạch.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON