ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 39.8 trang 118 SBT Vật lý 12

Giải bài 39.8 tr 118 sách BT Lý lớp 12

Trong phản ứng tổng hợp heli

\(_1^2H + _3^6Li \to _2^4He + _2^4He\)

Nếu tổng hợp heli từ 1g liti thì năng lượng toả ra có thể đun sôi bao nhiêu kilôgam nước ở 0oC ? 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp He từ một hạt Li: ΔE = 17,41905(MeV)

Năng lượng tỏa ra khi tổng hợp He từ một gam Li:

\(\begin{array}{l} Q = 17,41905.\frac{1}{7}.6,{023.10^{23}}.1,{6.10^{ - 16}}(kJ)\\ Q = mc.{\rm{\Delta }}t\\ = > m = 5,{7.10^5}kg \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 39.8 trang 118 SBT Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1