YOMEDIA

Bài tập 3 trang 203 SGK Vật lý 12

Giải bài 3 tr 203 sách GK Lý lớp 12

Trên một số sao người ta tìm thấy các hạt nhân cacbon có vai trò xuất phát điểm của một chuỗi phản ứng tổng hợp (được gọi là chi trình CNO). Hãy hoàn chỉnh các phản ứng đó.

1.  + ? → 

2.  →  + ?

3.  + ? → 

4.  + ? → 

5.  →  + ?

6.  +  →  + ?

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết bài 3

Viết và cân bằng các phương trình phản ứng:

1.  +  → 

2.  →  + 

3.  +  → 

4.  +  → 

5.  →  + 

6.  +  →  + 

-- Mod Vật Lý 12 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 3 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 3 trang 203 SGK Vật lý 12 HAY thì click chia sẻ 
 • Van Tho

  Câu này khó quá mọi người ơi. Giúp mình làm bài này với ạ.

  Xét phản ứng nhiệt hạch: \(_{1}^{2}\textrm{D} + _{1}^{3}\textrm{T} \rightarrow _{2}^{4}\textrm{He} + _{0}^{1}\textrm{n} + 18 MeV\). Biết năng lượng liên kết riêng các hạt \(_{1}^{2}\textrm{H}\) và \(_{1}^{3}\textrm{H}\) lần lượt là 1,11 MeV/nuclôn và 2,83 MeV/nuclôn. Năng lượng liên kết riêng của hạt \(_{2}^{4}\textrm{He}\) bằng

  A. 7,81 MeV/nuclôn.

  B. 7,18 MeV/nuclôn.

  C. 7,26 MeV/nuclôn.

  D. 7,88 MeV/nuclôn.

  Theo dõi (0) 9 Trả lời

 

YOMEDIA