YOMEDIA
NONE

Một chất phóng xạ ban đầu có \({N_0}\) hạt nhân. Sau \(1\) năm còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã.

Sau \(1\) năm nữa, số hạt nhân còn lại chưa phân rã của chất phóng xạ đó là

A. \(\dfrac{{{N_0}}}{6}.\)                                     

B. \(\dfrac{{{N_0}}}{{16}}.\)

C. \(\dfrac{{{N_0}}}{9}.\)                                     

D. \(\dfrac{{{N_0}}}{4}.\)

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Sau \(1\) năm còn lại một phần ba số hạt nhân ban đầu chưa phân rã:

  \( \Rightarrow N = \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{t}{T}}}}} \Leftrightarrow \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{1}{T}}}}} = \dfrac{{{N_0}}}{3} \\\Leftrightarrow {2^{\dfrac{1}{T}}} = 3\)

  Sau một năm nữa vậy \(t = 2\) năm, số hạt nhân còn lại là \( \Rightarrow N = \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{2}{T}}}}} = \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{1}{T}}}{{.2}^{\dfrac{1}{T}}}}} = \dfrac{{{N_0}}}{{3.3}} = \dfrac{{{N_0}}}{9}\)

  Chọn C

    bởi Phạm Khánh Ngọc 10/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON