YOMEDIA
NONE

Tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì trong mẫu là bao nhiêu?

Chất phóng xạ pôlôni (\({}_{84}^{210}Po)\) phát ra tia \(\alpha \) biến đổi thành chì \({}_{82}^{206}Pb.\) Cho chu kì bán rã của \({}_{84}^{210}Po\) là \(138\) ngày. Ban đầu (\(t = 0)\) có một mẫu pôlôni nguyên chất. Tại thời điểm \({t_1},\) tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì là \(\dfrac{1}{3}.\) Tại thời điểm \({t_2} = {t_1} + 276\) ngày.

A. \(\dfrac{1}{9}\)                                           

B. \(\dfrac{1}{{16}}\)

C. \(\dfrac{1}{{15}}\)                                         

D. \(\dfrac{1}{{25}}\)

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Phương trình phản ứng hạt nhân: \(_{84}^{210}Po \to _{82}^{206}Pb + _2^4\alpha \)

  + Số hạt nhân phóng xạ còn lại sau thời gian \(t\) là \(N = \dfrac{{{N_0}}}{{{2^{\dfrac{t}{T}}}}}\)

  + Số hạt nhân bị phóng xạ: \(\Delta N = {N_0} - N = \left( {1 - \dfrac{1}{{{2^{\dfrac{t}{T}}}}}} \right){N_0}\)

  Vậy

  \(\dfrac{{\Delta N}}{N} = \dfrac{{1 - \dfrac{1}{{{2^{\dfrac{t}{T}}}}}}}{{\dfrac{1}{{{2^{\dfrac{t}{T}}}}}}} = {2^{\dfrac{t}{T}}} - 1\)

  + Theo đề bài tỉ số giữa số hạt nhân pôlôni và số hạt nhân chì là \(\dfrac{1}{3}\)\( \Rightarrow \dfrac{{\Delta N}}{N} = {2^{\dfrac{{{t_1}}}{T}}} - 1 = 3 \\\Rightarrow {t_1} = 2T = 2.138 = 276\)(ngày)

  + Tại thời điểm \({t_2} = {t_1} + 276 = 276 + 276 = 552 = 4T\)

  \( \Rightarrow \dfrac{N}{{\Delta N}} = \dfrac{1}{{{2^{\dfrac{{{t_2}}}{T}}} - 1}} = \dfrac{1}{{{2^4} - 1}} = \dfrac{1}{{15}}\)

  Chọn C

    bởi Bo bo 10/05/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON