Tìm số vân tối quan sát được trên màn 3m ?

bởi Hy Vũ 29/03/2019

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y- âng, khoảng cách giữa hai khe hẹp là 3 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 3 m. ánh sáng đơn sắc có bước sóng \(\lambda\)= 0,64\(\mu\)m. Bề rộng trường giao thoa là 12 mm. Số vân tối quan sát được trên màn là

A.15.

B.16.

C.17.

D.18.

Câu trả lời (1)

  • \( i = \frac{\lambda D}{a}= 0,64 mm.\)

    Số vân tối quan sát được trên màn là 

    \(N_t = 2.[\frac{L}{2i}+0,5]=2.9=18.\)

    bởi trieu thi dinh ty ty 29/03/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan