YOMEDIA
NONE

Bài tập 14 trang 34 SGK Vật lý 10

Giải bài 14 tr 34 sách GK Lý lớp 10

Một điểm nằm trên vành ngoài của một lốp xe máy cách trục bánh xe 30 cm. Xe chuyển động thẳng đều. Hỏi bánh xe quay bao nhiêu vòng thì số chỉ trên đồng hồ tốc độ của xe sẽ nhảy một số ứng với 1 km.

ATNETWORK

Hướng dẫn giải chi tiết bài 14

Nhận định và phương pháp: 

Bài 14 là dạng bài tính số vòng bánh xe quay khi xe đi được 1km

Cách giải :

  • Ta tiến hành giải như sau:

    • Tính chu vi đường tròn: \(CV = 2\pi R\)

    • Tính quãng đường đi khi bánh xe quay 1 vòng

    • Tính số vòng bánh xe quay khi xe đi được 1km

Lời giải: 

Áp dụng phương pháp trên để giải bài 14 như sau:

  • Áp dụng công thức tính chu vi đường tròn

\(CV = 2\pi R\)

  • Khi bánh xe quay 1 vòng ⇒ nó đi quãng đường

\(s = CV = 2 . 3,14 .10^{-1} = 1,884 m\)

  • Khi xe đi được 1km ⇒ số vòng bánh xe quay là:

\(n=\frac{1000}{1,884}= 530,7\)  (n: số vong quay)

\(\Rightarrow n \approx 530\) vòng.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Video hướng dẫn giải bài 14 SGK

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 14 trang 34 SGK Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA
AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON