ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.7 trang 17 SBT Vật lý 10

Bài tập 5.7 trang 17 SBT Vật lý 10

Tốc độ góc ω của một điểm trên Trái Đất đối với trục Trái Đất là bao nhiêu ?

A. ω ≈ 7,27.10-4  rad/s.                    B. ω ≈ 7,27. 10-5 rad/s.

C. ω ≈ 6,20.10-6 rad/s.                     D. ω ≈ 5,42.10-5 rad/s. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Tốc độ góc ω của một điểm trên Trái Đất đối với trục Trái Đất là ω ≈ 7,27. 10-5 rad/s. 

Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.7 trang 17 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1