YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.7 trang 17 SBT Vật lý 10

Bài tập 5.7 trang 17 SBT Vật lý 10

Tốc độ góc ω của một điểm trên Trái Đất đối với trục Trái Đất là bao nhiêu ?

A. ω ≈ 7,27.10-4  rad/s.                    B. ω ≈ 7,27. 10-5 rad/s.

C. ω ≈ 6,20.10-6 rad/s.                     D. ω ≈ 5,42.10-5 rad/s. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tốc độ góc ω của một điểm trên Trái Đất đối với trục Trái Đất là ω ≈ 7,27. 10-5 rad/s. 

Chọn đáp án B

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.7 trang 17 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF