ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.8 trang 18 SBT Vật lý 10

Bài tập 5.8 trang 18 SBT Vật lý 10

Một em bé ngồi trên ghế của một chiếc đu quay đang quay với vận tốc 5 vòng/phút. Khoảng cách từ chỗ người ngồi đến trục quay của chiếc đu là 3m. Gia tốc hướng tâm của em bé đó là bao nhiêu?

A. aht = 8,2 m/s2.  

B. aht ≈ 2,96.102 m/s2.

C. aht ≈ 29,6.102 m/s2

D. aht ≈ 0,82 m/s2

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Gia tốc hướng tâm của em bé đó là aht ≈ 0,82 m/s2

Chọn đáp án D

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.8 trang 18 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1