YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.10 trang 18 SBT Vật lý 10

Bài tập 5.10 trang 18 SBT Vật lý 10

Vành ngoài của một bánh xe ô tô có bán kính là 25 cm. Tính tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của một điểm trên vành ngoài của bánh xe khi ô tô đang chạy với tốc độ dài 36 km/h. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tốc độ góc ω và gia tốc hướng tâm aht của một điểm trên vành ngoài của bánh xe có bán kính r = 25 cm = 0,25 m . 

Khi ô tô đang chạy với tốc độ dài v = 36 km/h = 10 m/s bằng:


\(\begin{array}{l} \omega = \frac{v}{r} = \frac{{10}}{{0,25}} = 40(rad/s)\\ {a_{ht}} = \frac{{{v^2}}}{r} = \frac{{{{10}^2}}}{{0,25}} = 400(m/{s^2}) \end{array}\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.10 trang 18 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF