YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.9 trang 18 SBT Vật lý 10

Bài tập 5.9 trang 18 SBT Vật lý 10

Một đĩa tròn quay đều quanh một trục đi qua tâm đĩa. So sánh tốc độ góc ω; tốc độ dài v và gia tốc hướng tâm aht của một điểm A và của một điểm B nằm trên đĩa : điểm A nằm ở mép đĩa, điểm B nằm ở chính giữa bán kính r của đĩa. 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tốc độ góc của điểm A và điểm B bằng nhau: ωA = ωB

Tốc độ dài của điểm A và điểm B khác nhau:  

\(\frac{{{v_A}}}{{{v_B}}} = \frac{{\omega {r_A}}}{{\omega {r_B}}} = \frac{{{r_A}}}{{{r_B}}} = 2\)

Gia tốc hướng tâm của điểm A và điểm B khác nhau:

\(\frac{{{a_A}}}{{{a_B}}} = \frac{{{\omega ^2}{r_A}}}{{{\omega ^2}{r_B}}} = \frac{{{r_A}}}{{{r_B}}} = 2\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.9 trang 18 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF