ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.13 trang 18 SBT Vật lý 10

Bài tập 5.13 trang 18 SBT Vật lý 10

Một vệ tinh nhân tạo ở độ cao 250 km bay quanh Trái Đất theo một quỹ đạo tròn. Chu kì quay của vệ tinh là 88 phút. Tính tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của vệ tinh. Cho bán kính Trái Đất là 6400 km. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Tốc độ góc và gia tốc hướng tâm của vệ tinh được tính theo các công thức:

\(\omega = \frac{{2\pi }}{T} = \frac{{2.3,14}}{{88.60}} \approx 1,{19.10^{ - 3}}(rad/s)\)

aht = ω2(R + h) = (1,19.10-3)2.6650.103 = 9,42 m/s2.

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.13 trang 18 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

Chưa có câu hỏi nào. Em hãy trở thành người đầu tiên đặt câu hỏi.

 

YOMEDIA
1=>1