ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập 5.4 trang 17 SBT Vật lý 10

Bài tập 5.4 trang 17 SBT Vật lý 10

Câu nào sai ?

Vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều

A. đặt vào vật chuyển động tròn.

B. luôn hướng vào tâm của quỹ đạo tròn.

C. có độ lớn không đổi.

D. có phương và chiều không đổi. 

YOMEDIA

Hướng dẫn giải chi tiết

 
 

Vectơ gia tốc hướng tâm trong chuyển động tròn đều có phương và chiều không đổi. → D sai 

Chọn đáp án D

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

 
Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.4 trang 17 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
YOMEDIA

 

YOMEDIA
1=>1