YOMEDIA
ZUNIA12

Bài tập 5.12 trang 18 SBT Vật lý 10

Bài tập 5.12 trang 18 SBT Vật lý 10

Kim phút của một đồng hồ dài gấp 1,5 lần kim giờ. Hỏi tốc độ dài của đầu kim phút lớn gấp mấy lần tốc độ dài của đầu kim giờ? 

ADSENSE

Hướng dẫn giải chi tiết

Tốc độ dài của đầu kim phút và kim giờ được tính theo công thức:

\({v_1} = \omega {r_1} = \frac{{2\pi {r_1}}}{{{T_1}}};{v_2} = \omega {r_2} = \frac{{2\pi {r_2}}}{{{T_2}}}\)

Từ đó suy ra : \(\frac{{{v_1}}}{{{v_2}}} = \frac{{{r_1}}}{{{r_2}}}.\frac{{{T_2}}}{{{T_1}}}\)

Thay r1 = 1,5r2; T1 = 3600 s; T2 = 43200 s vào công thức trên ta tìm được:

\(\frac{{{v_1}}}{{{v_2}}} = \frac{{1,5{r_2}}}{{{r_2}}}.\frac{{43200}}{{3600}} = 18\)

-- Mod Vật Lý 10 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5.12 trang 18 SBT Vật lý 10 HAY thì click chia sẻ 
ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF